Két điện tử KS35NDT

2.564.500

  • Két nằm có khóa chìa, khóa điện tử và 1 đợt cố định.
  • Đế chân nhựa cố định.
Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319