Vách ngăn nỉ VNN01

  • Vách ngăn nỉ VNN01 được kết hợp khung nhôm và nỉ
  • Kích thước sản phẩm có thể đặt theo yêu cầu