Tag Archives: sản xuất giường y tế

Một số thiết bị y tế Hòa Phát cần biết

Thiết bị y tế là sản phẩm chúng ta thường được thấy và sử dụng tại các bệnh viện dù lớn hay nhỏ, đó có thể là xe đẩy, tủ thuốc, giường bệnh, cọc truyền y tế…Hiện tại, nội thất Hòa Phát cung cấp rất nhiều mặt hàng về thiết bị y tế với giá…

Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319