Showing 1–32 of 53 results

Tủ gỗ công nghiệp sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp phủ Lamine hoặc Melamine cao cấp.

Tủ văn phòng thiết kế đa dạng chủng loại từ tủ thấp, tủ 3 buồng, kệ hồ sơ dành cho văn phòng.

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ gỗ văn phòng LUX1960-2B1

2.397.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ hồ sơ cánh kính NT1960KGA

3.683.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ hồ sơ NT1960GA

2.795.000
3.353.000
4.664.000
2.323.000
4.123.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960DA

3.378.000
2.869.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ gỗ hồ sơ AT1960G

2.161.000

Tủ gỗ 3 buồng

Tủ hồ sơ gỗ AT1960-3G4D

3.658.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ hồ sơ văn phòng SV1960G

2.049.000

Hộc di động - tủ phụ

Tủ gỗ thấp SV802D

1.118.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ gỗ đựng tài liệu SV1960KG

2.087.000
3.070.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu gỗ HR1960-2B

2.950.000
5.676.000
4.869.000
2.453.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ hồ sơ gỗ SV1960D

2.186.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ gỗ hồ sơ NT1960

1.577.000
4.148.000

Hộc di động - tủ phụ

Tủ tài liệu gỗ văn phòng HR860

2.881.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ hồ sơ gỗ văn phòng HR950-3B

3.906.000

Hộc di động - tủ phụ

Tủ văn phòng bằng gỗ NT850D

1.695.000
4.291.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ gỗ đựng tài liệu HR1960-4B

6.980.000

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ gỗ đựng hồ sơ HR1800-2B

2.869.000
Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319