Giá sách GS1B

1.645.000

  • Phần hồi giá hở của Giá sách GS1B không có thanh sắt chắn, đợt có thể được sử dụng hai mặt.
  • Trọng lượng mỗi đợt có thể tải được là 30 KG.

Lưu ý: Giá bán chưa bao gồm VAT

Giá chưa bao gồm VAT & Vận chuyển
Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319