Giá sách GS1B

1.282.250

  • Phần hồi giá hở của giá sách GS1B không có thanh sắt chắn, đợt có thể được sử dụng hai mặt.
  • Trọng lượng mỗi đợt có thể tải được là 30 KG.
DMCA.com Protection Status
Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555