Hệ thống hộp điện

470.400

  • Hệ thống hộp điện được đi dây dưới gầm bàn nhằm tạo sự chuyên nghiệp, hiện đại hơn.
  • Sản phẩm kết hợp với các bàn module nhân viên…
Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319