Két khách sạn điện tử KS03

2.316.300

  • Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử.
  • Trong lòng két có 1 đợt cố định.
Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319