Két sắt bảo bảo mật KV72

2.410.800

  • Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm
  • Bên trong có 1 đợt di động, ngăn phụ phía trên và khay phụ nằm sát đáy ngăn phụ.
DMCA.com Protection Status
Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555