Két sắt bảo mật KV40

1.793.400

  • Két đứng có khoá chìa, khoá, tay nắm, 1 đợt di động và khay phụ phía trên.
  • Bánh xe sắt di chuyển.