Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-2

1.023.500

Giá sản phẩm:

  • BHS29A-1: 839,500đ
  • BHS29A-2: 983,250đ
  • BHS29A-3: 891,250đ
  • BHS29B-1: 839,500đ
  • BHS29B-2: 1,023,500đ
  • BHS29B-3: 920,000đ
  • BHS29B-4: 1,454,750đ

 

 

 

Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319