Bàn ghế mẫu giáo BMG102A, GMG102A

540.500

Giá bán sản phẩm:

  • Bàn BMG102A-1: 294,400đ
  • Ghế GMG102A-1: 123,050đ
  • Cả bộ 1 bàn và 2 ghế: 540,500đ
  • Bàn BMG102A-2: 322,000đ
  • Ghế GMG102A-2: 134,550đ
  • Cả bộ 1 bàn và 2 ghế: 591,100đ

 

 

Hotline: 0916.952.958 - 0943.656.555 - 0917.312.319